У Шепетівці в липні припинять газопостачання – Новини Хмельницького
Понеділок, 3 Жовтня
Shadow

У Шепетівці в липні припинять газопостачання

Щоп­равда, без бла­кит­но­го па­ли­ва меш­канці Ше­пе­тів­ки за­ли­шать­ся ли­ше на кіль­ка днів. recommended by СинатраЧоловіче лібідо: цей метод може посилити статевий потягДізнатися більше→

«ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» до­во­дить до ва­шо­го ві­до­ма, що згід­но з гра­фі­ком Кра­си­лівсь­ко­го лі­ній­но­го ви­роб­ни­чо­го уп­равлін­ня ма­гіс­траль­них га­зоп­ро­во­дів бу­де зу­пи­не­но ГРС міс­та Ше­пе­тів­ки з 26.07.2021 по 29.07.2021 для про­ве­ден­ня ре­мон­тно-про­фі­лак­тичних ро­біт», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба «ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Від­новлен­ня га­зо­пос­та­чан­ня бу­де про­во­ди­тись піс­ля за­кін­чення ре­мон­тно-про­фі­лак­тичних ро­біт.

Для уточ­нення ін­форма­ції мож­на звер­ну­ти­ся за те­ле­фо­ном: (03840) 4-07-14.ВІД MY.UA


ВІД LUCKYADS


ВІД ads2.bid


Від Giraff


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.